NBU File

? Cách mở file .NBU? Những phần mềm mở file .NBU và sửa file lỗi. Convert Binary NBU file sang định dạng khác.

.NBU File Extension

   
File name NBU File
File Type Nokia Phone Backup File
Nhà phát triển Nokia
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (29 Bình chọn)

File .NBU là file gì?

NBU là Backup Files - Nokia Phone Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nokia.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Nokia Suite (trước đây là Nokia Ovi Suite) hoặc Nokia PC Suite; chứa một bản sao lưu dữ liệu điện thoại di động và có thể bao gồm danh bạ, lịch, tin nhắn văn bản, và dữ liệu người dùng khác; được sử dụng để khôi phục dữ liệu với điện thoại tương tự hoặc chuyển dữ liệu sang điện thoại khác.

What is a NBU file?

Backup file created by Nokia Suite (formerly Nokia Ovi Suite) or Nokia PC Suite; contains a backup of cell phone data and may include contacts, calendars, text messages, and other user data; used for restoring data to the same phone or transferring data to another phone.

Cách mở .NBU file

Để mở file .NBU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NBU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NBU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NBU do người dùng đóng góp.

  • Jumping Bytes Mobile Master
  • Nokia Suite
  • Nokia Suite
  • Nokia PC Suite
  • Nokisoft Noki
  • NbuExplorer
  • NbuExplorer

Chuyển đổi file .NBU

File .NBU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *