NC File

? Cách mở file .NC? Những phần mềm mở file .NC và sửa file lỗi. Convert Binary NC file sang định dạng khác.

.NC File Extension

   
File name NC File
File Type 1Mastercam Numerical Control File
Nhà phát triển CNC Software
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (51 Bình chọn)

File .NC là file gì?

NC là CAD Files - 1Mastercam Numerical Control File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CNC Software.

tập tin một NC là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi CNC Mastercam, một bộ công cụ CAD được sử dụng để thiết kế và sản xuất thành phần cơ khí. Nó chứa các hướng dẫn điều khiển số để chỉ đạo một công cụ máy CNC, chẳng hạn như một công cụ khoan hoặc nhàm chán, trong sản xuất của các thành phần.

What is a NC file?

An NC file is a data file created by CNC Mastercam, a suite of CAD tools used for designing and manufacturing mechanical components. It contains numerical control instructions for directing a CNC machine tool, such as a drill or boring tool, during the production of the component.

Cách mở .NC file

Để mở file .NC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NC do người dùng đóng góp.

  • CNC Mastercam
  • TruTops Convert
  • TruTops Convert
  • Parallels Tools Center
  • CIMCO Edit
  • NCEDIT Application
  • NCEDIT Application

Chuyển đổi file .NC

File .NC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *