NC1 File

? Cách mở file .NC1? Những phần mềm mở file .NC1 và sửa file lỗi. Convert Binary NC1 file sang định dạng khác.

.NC1 File Extension

   
File name NC1 File
File Type Mastercam Numerical Control File
Nhà phát triển CNC Software
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .NC1 là file gì?

NC1 là CAD Files - Mastercam Numerical Control File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CNC Software.

tập tin một NC1 là một tập tin điều khiển số được tạo ra bởi Mastercam, một bộ các chương trình CAD được sử dụng để thiết kế và các thành phần sản xuất. Nó chứa các hướng dẫn chỉ đạo một công cụ máy, chẳng hạn như một máy cắt laser, nester, thợ hàn, hoặc khoan, trong sản xuất. file NC1 cũng giống như file .NC nhưng có phần mở rộng khác nhau.

What is a NC1 file?

An NC1 file is a numerical control file created by Mastercam, a suite of CAD programs used for designing and manufacturing components. It contains instructions for directing a machine tool, such as a laser cutter, nester, welder, or drill, during production. NC1 files are the same as .NC files but with a different extension.

Cách mở .NC1 file

Để mở file .NC1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NC1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NC1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NC1 do người dùng đóng góp.

  • FastCAM Drawing Editor
  • CNC Mastercam
  • CNC Mastercam

Chuyển đổi file .NC1

File .NC1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *