NCO File

? Cách mở file .NCO? Những phần mềm mở file .NCO và sửa file lỗi. Convert Zip NCO file sang định dạng khác.

.NCO File Extension

   
File name NCO File
File Type Nero BackItUp File
Nhà phát triển Nero
Phân loại Backup Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .NCO là file gì?

NCO là Backup Files - Nero BackItUp File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Nero.

Nén tập tin sao lưu được tạo ra bởi Nero BackItUp (trước đây là Nero BackItUp & Burn); chứa dữ liệu được sao lưu vào đĩa CD hoặc DVD; nén sử dụng nén ZIP tiêu chuẩn; cũng có thể được bảo vệ bằng mật khẩu và mã hóa bằng một phím 56-bit.

What is a NCO file?

Compressed backup file created by Nero BackItup (formerly Nero BackItUp & Burn); contains data to be backed up to a CD or DVD; compressed using standard ZIP compression; may also be protected with a password and encrypted using a 56-bit key.

Cách mở .NCO file

Để mở file .NCO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCO do người dùng đóng góp.

  • Nero BackItUp 2019
  • Nero BackItUp
  • Nero BackItUp
  • Ashampoo ZIP Pro
  • Nero BackItUp Essentials
  • Ashampoo ZIP Free
  • Ashampoo ZIP Free

Chuyển đổi file .NCO

File .NCO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *