NCORX File

? Cách mở file .NCORX? Những phần mềm mở file .NCORX và sửa file lỗi. Convert N/A NCORX file sang định dạng khác.

.NCORX File Extension

   
File name NCORX File
File Type Adobe Encore Project
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .NCORX là file gì?

NCORX là Data Files - Adobe Encore Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Encore, một chương trình đi kèm với phần mềm Adobe Premiere Pro và sử dụng để tạo đĩa DVD và đĩa Blu-ray; lưu trữ tất cả các nguồn lực cho tác giả của nội dung DVD; bao gồm thông tin định vị đĩa, tài liệu tham khảo vào nội dung video, màn hình menu, và thông tin đĩa khác; có thể được ghi ra đĩa hoặc xuất ra dưới dạng một đĩa DVD Web.

What is a NCORX file?

Project file created by Encore, a program bundled with Adobe Premiere Pro and used for creating DVDs and Blu-ray discs; stores all resources for authoring DVD content; includes disc navigation information, references to video assets, menu screens, and other disc information; can be burned to a disc or exported as a Web DVD.

Cách mở .NCORX file

Để mở file .NCORX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCORX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCORX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCORX do người dùng đóng góp.

  • Adobe Encore CS6
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .NCORX

File .NCORX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *