NCSS File

? Cách mở file .NCSS? Những phần mềm mở file .NCSS và sửa file lỗi. Convert N/A NCSS file sang định dạng khác.

.NCSS File Extension

   
File name NCSS File
File Type NCSS Dataset File
Nhà phát triển NCSS
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .NCSS là file gì?

NCSS là Spreadsheet Files - NCSS Dataset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NCSS.

Tập tin được tạo ra bởi NCSS, một hệ thống phân tích thống kê; chứa dữ liệu trong bảng tính tạo thành từ các cột và các hàng có thể được tùy chỉnh bởi người sử dụng; bao gồm bất kỳ bộ lọc ứng dụng, tính toán chuyển tự động, biến đổi có điều kiện, và ghi chú cột; nắm giữ tối đa là 2 tỷ hàng và 2 tỷ cột.

What is a NCSS file?

File created by NCSS, a statistical analysis system; contains data in worksheets made up of columns and rows that can be customized by the user; includes any applied filters, automatic transfer calculations, conditional transformations, and column notes; holds a maximum of 2 billion rows and 2 billion columns.

Cách mở .NCSS file

Để mở file .NCSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCSS do người dùng đóng góp.

  • NCSS

Chuyển đổi file .NCSS

File .NCSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *