NCT File

? Cách mở file .NCT? Những phần mềm mở file .NCT và sửa file lỗi. Convert N/A NCT file sang định dạng khác.

.NCT File Extension

   
File name NCT File
File Type 1Now Contact File
Nhà phát triển Now Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .NCT là file gì?

NCT là Data Files - 1Now Contact File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Now Software.

Nộp được tạo ra bởi Bây giờ Liên, một nhà tổ chức thông tin liên lạc; chứa dữ liệu liên lạc như tên của một người, công ty, số điện thoại, email, địa chỉ; cũng bao gồm các sự kiện kết nối với bất kỳ địa chỉ liên lạc như một cuộc hẹn, gọi điện thoại, công việc phải làm hoặc công việc.

What is a NCT file?

File created by Now Contact, a contact information organizer; contains contact data such as a person's name, company, phone number, email, and address; also includes events connected to any contacts such as an appointment, phone call, or to-do task.

Cách mở .NCT file

Để mở file .NCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCT do người dùng đóng góp.

  • Now Contact
  • CSiEDA5 Gerber Designer
  • CSiEDA5 Gerber Designer
  • Nero CoverDesigner Essentials
  • Bobcad20 Application
  • BobWIRE19
  • BobWIRE19

Chuyển đổi file .NCT

File .NCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *