NCW File

? Cách mở file .NCW? Những phần mềm mở file .NCW và sửa file lỗi. Convert Binary NCW file sang định dạng khác.

.NCW File Extension

   
File name NCW File
File Type 1Native Compressed Wave File
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .NCW là file gì?

NCW là Audio Files - 1Native Compressed Wave File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Native Instruments.

Tập tin âm thanh được tạo ra bởi Native Instruments Kontakt, một chương trình lấy mẫu âm thanh; tiết kiệm một làn sóng nhập khẩu tập tin âm thanh sử dụng phương pháp nén nên sử dụng tập tin không gian đĩa ít hơn.

What is a NCW file?

Audio file created by Native Instruments' Kontakt, an audio sampling program; saves an imported wave audio file using compression methods so the file uses less disk space.

Cách mở .NCW file

Để mở file .NCW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCW do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Kontakt
  • Native Instruments Kontakt
  • Native Instruments Kontakt
  • Nero Photosnap Viewer
  • Nero CoverDesigner Essentials

Chuyển đổi file .NCW

File .NCW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *