NCX File

? Cách mở file .NCX? Những phần mềm mở file .NCX và sửa file lỗi. Convert XML NCX file sang định dạng khác.

.NCX File Extension

   
File name NCX File
File Type EPUB Navigation Control XML File
Nhà phát triển IDPF
Phân loại eBook Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .NCX là file gì?

NCX là eBook Files - EPUB Navigation Control XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi IDPF.

Bảng tập tin nội dung được tạo ra theo dựa trên XML Format mở bao bì (OPF) tiêu chuẩn, mà là một phần của đặc tả EPUB eBook; cửa hàng tiêu đề tài liệu và tác giả, cũng như các điểm chuyển hướng cho các eBook; sử dụng như một phần của một kho lưu trữ .epub tổng thể.

What is a NCX file?

Table of contents file created according to the XML-based Open Packaging Format (OPF) standard, which is part of the EPUB eBook specification; stores the document title and author, as well as the navigation points for the eBook; used as part of an overall .EPUB archive.

Cách mở .NCX file

Để mở file .NCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCX do người dùng đóng góp.

  • Geometer Plus FBReader
  • Adobe Digital Editions
  • Adobe Digital Editions
  • Adobe InDesign 2020
  • Calibre
  • KDE Okular
  • KDE Okular

Chuyển đổi file .NCX

File .NCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *