ND File

? Cách mở file .ND? Những phần mềm mở file .ND và sửa file lỗi. Convert N/A ND file sang định dạng khác.

.ND File Extension

   
File name ND File
File Type QuickBooks Network Data File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (9 Bình chọn)

File .ND là file gì?

ND là Settings Files - QuickBooks Network Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi phần mềm kế toán tài chính QuickBooks; cho phép truy cập mạng vào một tập tin QuickBooks công ty; tạo ra khi các tập tin công ty được mở ra.

What is a ND file?

Configuration file used by QuickBooks financial accounting software; allows network access to a QuickBooks company file; created when the company file is opened.

Cách mở .ND file

Để mở file .ND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ND do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro

Chuyển đổi file .ND

File .ND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *