ND5 File

? Cách mở file .ND5? Những phần mềm mở file .ND5 và sửa file lỗi. Convert Binary ND5 file sang định dạng khác.

.ND5 File Extension

   
File name ND5 File
File Type Renamed NDS File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ND5 là file gì?

ND5 là Misc Files - Renamed NDS File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Nintendo DS trò chơi ROM trong đó phần mở rộng tập tin đã được đổi tên từ ".nds" thành" .nd5" ; chứa một bản sao của một trò chơi Nintendo DS mà được chơi trên một máy tính sử dụng một giả lập Nintendo DS.

What is a ND5 file?

Nintendo DS game ROM in which the file extension has been renamed from ".nds" to ".nd5"; contains a copy of a Nintendo DS game that be played on a PC using a Nintendo DS emulator.

Cách mở .ND5 file

Để mở file .ND5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ND5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ND5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ND5 do người dùng đóng góp.

  • Dualis
  • NO$GBA
  • NO$GBA
  • DeSmuME
  • iDeaS Emulator
  • DSemu
  • DSemu

Chuyển đổi file .ND5

File .ND5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *