NDA File

? Cách mở file .NDA? Những phần mềm mở file .NDA và sửa file lỗi. Convert N/A NDA file sang định dạng khác.

.NDA File Extension

   
File name NDA File
File Type Nero Backup File
Nhà phát triển Nero
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .NDA là file gì?

NDA là Backup Files - Nero Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nero.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi BackItUp (trước đây là BackItUp và Burn), một chương trình cho phép người dùng nén và sao lưu các tập tin; chứa mã hóa dữ liệu sao lưu của các tập tin, thư mục, ứng dụng, hoặc ổ đĩa.

What is a NDA file?

Backup file created by BackItUp (formerly BackItUp and Burn), a program that allows users to compress and back up files; contains encrypted backup data of your files, folders, applications, or drives.

Cách mở .NDA file

Để mở file .NDA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NDA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NDA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NDA do người dùng đóng góp.

  • Nero BackItUp 2019
  • NDAS Software
  • NDAS Software
  • Nero BackItUp Essentials
  • Nick-O-Matic Design Factory
  • NDASR Software
  • NDASR Software

Chuyển đổi file .NDA

File .NDA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *