NDB File

? Cách mở file .NDB? Những phần mềm mở file .NDB và sửa file lỗi. Convert N/A NDB file sang định dạng khác.

.NDB File Extension

   
File name NDB File
File Type ClamAV Extended Signature File
Nhà phát triển Sourcefire
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .NDB là file gì?

NDB là Data Files - ClamAV Extended Signature File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sourcefire.

Nộp được sử dụng bởi ClamAV, một chương trình diệt virus mã nguồn mở; chứa một chữ ký cho một chương trình phần mềm độc hại trong các định dạng sau: MalwareName: TargetType: Offset: HexSignature

What is a NDB file?

File used by ClamAV, an open source antivirus program; contains a signature for a malware program in the following format: MalwareName:TargetType:Offset:HexSignature

Cách mở .NDB file

Để mở file .NDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NDB do người dùng đóng góp.

  • Diagram Designer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • WinRAR
  • Nick-O-Matic Design Factory
  • ACD/Spectral Database
  • ACD/Spectral Database

Chuyển đổi file .NDB

File .NDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *