NDC File

? Cách mở file .NDC? Những phần mềm mở file .NDC và sửa file lỗi. Convert N/A NDC file sang định dạng khác.

.NDC File Extension

   
File name NDC File
File Type Personal Communications Settings File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NDC là file gì?

NDC là Settings Files - Personal Communications Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

thông tin cấu hình lưu trữ được sử dụng bởi phần mềm IBM Truyền thông cá nhân kết nối mạng; có thể bao gồm các thiết lập iSeries, có thể được nạp bằng cách sử dụng chương trình "Kết nối iSeries Cấu hình" (PCSNDC.EXE).

What is a NDC file?

Stores configuration information used by IBM Personal Communications networking software; may include iSeries settings, which can be loaded using the "iSeries Connection Configuration" program (PCSNDC.EXE).

Cách mở .NDC file

Để mở file .NDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NDC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • pcsndc Application
  • pcsndc Application
  • Autodesk CALS Tools
  • al-Nil CAD
  • Nick-O-Matic Design Factory
  • Nick-O-Matic Design Factory

Chuyển đổi file .NDC

File .NDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *