NDD File

? Cách mở file .NDD? Những phần mềm mở file .NDD và sửa file lỗi. Convert N/A NDD file sang định dạng khác.

.NDD File Extension

   
File name NDD File
File Type Nintendo 64DD Emulator ROM File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .NDD là file gì?

NDD là Game Files - Nintendo 64DD Emulator ROM File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một NDD chứa 64 (N64) trò chơi Nintendo tạo ra cho 64DD, một ngoại vi ổ đĩa cho hệ máy Nintendo 64 game console chỉ phát hành tại Nhật Bản. Nó lưu trữ các dữ liệu trò chơi từ bản gốc 64DD đĩa mà có thể chạy trên một máy tính sử dụng một chương trình thi đua N64 64DD.

What is a NDD file?

An NDD file contains a Nintendo 64 (N64) game created for 64DD, a disk drive peripheral for the Nintendo 64 game console only released in Japan. It stores the game data from the original 64DD disk that can be run on a computer using an N64 64DD emulation program.

Cách mở .NDD file

Để mở file .NDD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NDD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NDD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NDD do người dùng đóng góp.

  • Project64
  • Nikon Capture Editor
  • Nikon Capture Editor

Chuyển đổi file .NDD

File .NDD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *