NDF File

? Cách mở file .NDF? Những phần mềm mở file .NDF và sửa file lỗi. Convert N/A NDF file sang định dạng khác.

.NDF File Extension

   
File name NDF File
File Type SQL Server Secondary Database File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (11 Bình chọn)

File .NDF là file gì?

NDF là Database Files - SQL Server Secondary Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cơ sở dữ liệu thứ cấp được sử dụng bởi Microsoft SQL Server; tạo ra khi cơ sở dữ liệu MDF chính trở nên quá lớn (chẳng hạn như khi không có không gian đĩa trái); cũng có thể được tự thêm vào SQL Server tập tin Nhóm để phân phối dữ liệu giữa hai tập tin.

What is a NDF file?

Secondary database file used by Microsoft SQL Server; created when the primary .MDF database becomes too large (such as when there is no disk space left); may also be manually added to the SQL Server File Group to distribute data between the two files.

Cách mở .NDF file

Để mở file .NDF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NDF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NDF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NDF do người dùng đóng góp.

  • Aryson SQL Database Recovery
  • Microsoft SQL Server 2019
  • Microsoft SQL Server 2019
  • Clarke Tech Editor Studio
  • Neller Document Reader
  • NannyPay
  • NannyPay

Chuyển đổi file .NDF

File .NDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *