NESSUS File

? Cách mở file .NESSUS? Những phần mềm mở file .NESSUS và sửa file lỗi. Convert XML NESSUS file sang định dạng khác.

.NESSUS File Extension

   
File name NESSUS File
File Type Nessus Network Security Scanner File
Nhà phát triển Tenable Network Security
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .NESSUS là file gì?

NESSUS là Data Files - Nessus Network Security Scanner File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Tenable Network Security.

Tập tin được tạo ra bởi Nessus, một mạng lưới quét lỗ hổng ứng dụng; tiết kiệm các kết quả của một an ninh mạng quét cũng như các chính sách sử dụng cho việc thực hiện quét; cho phép các kết quả từ quét của công ty hoặc mạng gia đình để được cứu cũng như nhập khẩu để xem xét.

What is a NESSUS file?

File created by Nessus, a network vulnerability scanning application; saves the results of a network security scan as well as the policies used for the performed scan; enables the results from corporate or home network scans to be saved as well as imported for review.

Cách mở .NESSUS file

Để mở file .NESSUS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NESSUS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NESSUS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NESSUS do người dùng đóng góp.

  • Tenable Network Security Nessus
  • Nessus Client
  • Nessus Client

Chuyển đổi file .NESSUS

File .NESSUS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *