NET File

? Cách mở file .NET? Những phần mềm mở file .NET và sửa file lỗi. Convert N/A NET file sang định dạng khác.

.NET File Extension

   
File name NET File
File Type 1netViz Project File
Nhà phát triển netViz
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (25 Bình chọn)

File .NET là file gì?

NET là Data Files - 1netViz Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi netViz.

Một tập tin NET chứa một dự án tạo ra bởi phần mềm netViz Doanh nghiệp, mà là một tập hợp các chương trình sử dụng để hiển thị dữ liệu doanh nghiệp có liên quan. Nó lưu trữ thông tin về một dự án, trong đó bao gồm dữ liệu và các đại diện đồ họa của dữ liệu. NET file thường được sử dụng cho diagraming mô hình kinh doanh và cơ sở hạ tầng CNTT.

What is a NET file?

A NET file contains a project created by netViz Enterprise software, which is a set of programs used to visualize business-related data. It stores information about a project, which includes data and the graphical representation of the data. NET files are often used for diagraming business models and IT infrastructures.

Cách mở .NET file

Để mở file .NET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NET do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • GNS3
  • GNS3
  • FileMaker Pro
  • OrCAD Capture
  • Altium Designer
  • Altium Designer

Chuyển đổi file .NET

File .NET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *