NETA File

? Cách mở file .NETA? Những phần mềm mở file .NETA và sửa file lỗi. Convert Binary NETA file sang định dạng khác.

.NETA File Extension

   
File name NETA File
File Type Netica Binary File
Nhà phát triển Norsys
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .NETA là file gì?

NETA là Data Files - Netica Binary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Norsys.

Tập tin được tạo ra bởi Netica, một chương trình dùng để tạo ra các mạng Bayes cho sự không chắc chắn phân tích trong kinh doanh, kỹ thuật, y học, và bối cảnh sinh thái; tiết kiệm một sơ đồ mô tả các thành phần của mạng; sử dụng một định dạng nhị phân để giảm kích thước tập tin và tăng tốc độ truy cập file.

What is a NETA file?

File created by Netica, a program used to create Bayesian networks for analyzing uncertainty in business, engineering, medicine, and ecology contexts; saves a diagram that depicts the components of the network; uses a binary format to reduce the file size and to increase the speed of file access.

Cách mở .NETA file

Để mở file .NETA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NETA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NETA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NETA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .NETA

File .NETA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *