NEW File

? Cách mở file .NEW? Những phần mềm mở file .NEW và sửa file lỗi. Convert N/A NEW file sang định dạng khác.

.NEW File Extension

   
File name NEW File
File Type New G-Suite File
Nhà phát triển Google
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .NEW là file gì?

NEW là Misc Files - New G-Suite File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

Một tập tin MỚI là một tập tin G-Suite được sử dụng bởi các chương trình G-Suite, bao gồm Documents, Trang trình bày Sheets, Biểu mẫu và Sites, để tạo ra một tập tin trống mới. Nó không chứa bất kỳ thông tin thực tế; thay vào đó, nó được sử dụng như một liên kết có thể được gõ vào trình duyệt web để tạo ra một trống mới tập G-Suite có thể được chỉnh sửa và lưu lại bởi ứng dụng G-Suite thích hợp.

What is a NEW file?

A NEW file is a G-Suite file used by G-Suite programs, including Docs, Slides, Sheets, Forms, and Sites, to create a new blank file. It does not contain any actual information; instead, it is used as a link that can be typed into a web browser to create a new blank G-Suite file that can be edited and saved by the appropriate G-Suite application.

Cách mở .NEW file

Để mở file .NEW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NEW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NEW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NEW do người dùng đóng góp.

  • Apple Safari
  • Google Chrome
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge
  • EditPad Pro
  • EditPad Pro

Chuyển đổi file .NEW

File .NEW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *