NEX File

? Cách mở file .NEX? Những phần mềm mở file .NEX và sửa file lỗi. Convert Binary NEX file sang định dạng khác.

.NEX File Extension

   
File name NEX File
File Type Navigator Extension
Nhà phát triển Opera Software
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (39 Bình chọn)

File .NEX là file gì?

NEX là Compressed Files - Navigator Extension, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Opera Software.

tập tin Một NEX là một file ZIP lưu trong định dạng mở Navigator Extension (NEX) cho trình duyệt add-on phát triển. Nó chứa tất cả các file và thư mục cho một phần mở rộng và được sử dụng để cài đặt trình duyệt add-ons, như adblockers. file NEX hỗ trợ một số lượng lớn các trình duyệt web Google Chrome (Chromium) mở rộng.

What is a NEX file?

A NEX file is a .ZIP file saved in the open Navigator Extension (NEX) format for browser add-on development. It contains all the files and folders for an extension and is used to install browser add-ons, like adblockers. NEX files support a large amount of the Google Chrome web browser (Chromium) extensions.

Cách mở .NEX file

Để mở file .NEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NEX do người dùng đóng góp.

  • Opera
  • Opera
  • Opera
  • SafeZone
  • Mesquite
  • Nexia System Software
  • Nexia System Software

Chuyển đổi file .NEX

File .NEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *