NEXE File

? Cách mở file .NEXE? Những phần mềm mở file .NEXE và sửa file lỗi. Convert Binary NEXE file sang định dạng khác.

.NEXE File Extension

   
File name NEXE File
File Type Chrome Native Client Executable
Nhà phát triển Google
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (13 Bình chọn)

File .NEXE là file gì?

NEXE là Executable Files - Chrome Native Client Executable, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Google.

tập tin thực thi được sử dụng bởi các trình duyệt Google Chrome Web; chứa một thực thi có thể được điều hành bởi Native Client (NaCl) thành phần của trình duyệt, tương tự như cách một file .EXE được điều hành bởi Windows; cho phép biên dịch mã nguồn gốc (viết bằng C hoặc C ++) được chạy trong trình duyệt một cách nhanh chóng và không có phát sinh nhiều chi phí.

What is a NEXE file?

Executable file used by the Google Chrome Web browser; contains an executable that can be run by the browser's Native Client (NaCl) component, similar to how an .EXE file is run by Windows; allows native compiled code (written in C or C++) to be run in the browser quickly and without incurring much overhead.

Cách mở .NEXE file

Để mở file .NEXE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NEXE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NEXE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NEXE do người dùng đóng góp.

  • Google Chrome

Chuyển đổi file .NEXE

File .NEXE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *