NM3 File

? Cách mở file .NM3? Những phần mềm mở file .NM3 và sửa file lỗi. Convert Binary NM3 file sang định dạng khác.

.NM3 File Extension

   
File name NM3 File
File Type Navitel 5 Map File
Nhà phát triển Navitel
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NM3 là file gì?

NM3 là GIS Files - Navitel 5 Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Navitel.

Bản đồ tập tin được sử dụng bởi Navitel chuyển hướng phần mềm 5.0 trở lên; thay thế các tập tin .NM2 được sử dụng bởi các phiên bản trước của Navitel Navigator; chứa dữ liệu bản đồ như đường xá, địa điểm, GPS tọa độ, vị trí địa lý tự nhiên, và các tính năng bản đồ khác.

What is a NM3 file?

Map file used by Navitel navigation software 5.0 or later; replaces the .NM2 file used by previous versions of Navitel Navigator; contains map data such as roads, landmarks, GPS coordinates, natural geography, and other map features.

Cách mở .NM3 file

Để mở file .NM3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NM3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NM3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NM3 do người dùng đóng góp.

  • Navitel Navigator

Chuyển đổi file .NM3

File .NM3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *