PAF File

? Cách mở file .PAF? Những phần mềm mở file .PAF và sửa file lỗi. Convert N/A PAF file sang định dạng khác.

.PAF File Extension

   
File name PAF File
File Type 1Portable Application Installer File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (22 Bình chọn)

File .PAF là file gì?

PAF là Executable Files - 1Portable Application Installer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Installer cho một ứng dụng di động được lưu trữ trên một ổ đĩa flash USB; có thể được cài đặt và chạy trên bất kỳ máy tính Windows từ ổ USB; bao gồm phần mềm như Firefox Portable, OpenOffice.org Portable, 7-Zip Portable, cũng như nhiều người khác trò chơi, chương trình, và các tiện ích.

What is a PAF file?

Installer for a portable application stored on a USB flash drive; can be installed and run on any Windows computer from the USB drive; includes software such as Firefox Portable, OpenOffice.org Portable, 7-Zip Portable, as well as many other games, programs, and utilities.

Cách mở .PAF file

Để mở file .PAF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAF do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Final Media Player
  • Final Media Player
  • Winamp
  • Winamp Pro
  • Winamp Detector Plug-in
  • Winamp Detector Plug-in

Chuyển đổi file .PAF

File .PAF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *