PAF.EXE File

? Cách mở file .PAF.EXE? Những phần mềm mở file .PAF.EXE và sửa file lỗi. Convert Binary PAF.EXE file sang định dạng khác.

.PAF.EXE File Extension

   
File name PAF.EXE File
File Type PortableApps.com Program File
Nhà phát triển The PortableApps.com Project
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (25 Bình chọn)

File .PAF.EXE là file gì?

PAF.EXE là Executable Files - PortableApps.com Program File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The PortableApps.com Project.

tập tin chương trình được sử dụng bởi nền tảng PortableApps.com, một chương trình Windows sử dụng để chuyển giao và chạy các chương trình giữa các máy tính và các thiết bị di động trong khi duy trì lịch sử chương trình; chứa tất cả các chương trình file thực thi cũng như lịch sử chương trình và cài đặt.

What is a PAF.EXE file?

Program file used by the PortableApps.com Platform, a Windows program used to transfer and run programs between computers and portable devices while maintaining program history; contains all program executable files as well as program history and settings.

Cách mở .PAF.EXE file

Để mở file .PAF.EXE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAF.EXE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAF.EXE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAF.EXE do người dùng đóng góp.

  • Excelsior Installer
  • Rare Ideas PortableApps.com Platform
  • Rare Ideas PortableApps.com Platform
  • Nullsoft NSIS

Chuyển đổi file .PAF.EXE

File .PAF.EXE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *