NMA File

? Cách mở file .NMA? Những phần mềm mở file .NMA và sửa file lỗi. Convert Text NMA file sang định dạng khác.

.NMA File Extension

   
File name NMA File
File Type NMEA Data File
Nhà phát triển National Marine Electronics Association
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .NMA là file gì?

NMA là Data Files - NMEA Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi National Marine Electronics Association.

tập tin một NMA là một tệp dữ liệu lưu trong định dạng NMEA (Hiệp hội Điện tử Hàng hải Quốc gia). Nó chứa câu trong văn bản ASCII mà bao gồm vĩ độ, kinh độ, và giá trị thời gian. file NMA được phổ biến hơn lưu lại dưới dạng file .NMEA.

What is a NMA file?

An NMA file is a data file saved in the NMEA (National Marine Electronics Association) format. It contains sentences in ASCII text that consist of latitude, longitude, and time values. NMA files are more commonly saved as .NMEA files.

Cách mở .NMA file

Để mở file .NMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NMA do người dùng đóng góp.

  • NMEA to KML converter
  • GPSBabel
  • GPSBabel

Chuyển đổi file .NMA

File .NMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *