NMBTEMPLATE File

? Cách mở file .NMBTEMPLATE? Những phần mềm mở file .NMBTEMPLATE và sửa file lỗi. Convert Binary NMBTEMPLATE file sang định dạng khác.

.NMBTEMPLATE File Extension

   
File name NMBTEMPLATE File
File Type Numbers Spreadsheet Template
Nhà phát triển Apple
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NMBTEMPLATE là file gì?

NMBTEMPLATE là Spreadsheet Files - Numbers Spreadsheet Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

mẫu bảng tính được tạo ra bởi con số, một ứng dụng bảng tính Apple iWork; tiết kiệm cách bố trí và định dạng tế bào của một hoặc nhiều sheet trong workbook; thường được sử dụng để điền trước các phong cách và phương trình cần thiết để đăng nhập giờ làm việc, theo dõi nhiệm vụ, và chuẩn bị ngân sách.

What is a NMBTEMPLATE file?

Spreadsheet template created by Numbers, an Apple iWork spreadsheet application; saves the layout and cell formatting of the one or more sheets in the workbook; often used to pre-populate the styles and equations required for logging work hours, tracking tasks, and preparing budgets.

Cách mở .NMBTEMPLATE file

Để mở file .NMBTEMPLATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NMBTEMPLATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NMBTEMPLATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NMBTEMPLATE do người dùng đóng góp.

  • Apple Numbers
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .NMBTEMPLATE

File .NMBTEMPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *