NMC File

? Cách mở file .NMC? Những phần mềm mở file .NMC và sửa file lỗi. Convert Binary NMC file sang định dạng khác.

.NMC File Extension

   
File name NMC File
File Type ArcGIS Explorer Map Content File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .NMC là file gì?

NMC là GIS Files - ArcGIS Explorer Map Content File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ESRI.

Đóng gói tập tin nội dung bản đồ được tạo ra bởi ArcGIS Explorer, một ứng dụng GIS miễn phí được phát triển bởi ESRI; có thể chứa các thành phần khác nhau của một bản đồ, bao gồm ghi chú, thư mục, quan điểm, liên kết, hình ảnh phủ lên, lớp dịch vụ GIS, lớp KML, lớp raster, các lớp năng, và các gói lớp; sử dụng cho xuất khẩu nội dung bản đồ và thêm nó vào một bản đồ mà là mở trong ArcGIS Explorer.

What is a NMC file?

Packaged map content file created by ArcGIS Explorer, a free GIS application developed by ESRI; may contain various elements of a map, including notes, folders, views, links, image overlays, GIS service layers, KML layers, raster layers, feature layers, and layer packages; used for exporting map content and adding it to another map that is open in ArcGIS Explorer.

Cách mở .NMC file

Để mở file .NMC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NMC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NMC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NMC do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS Explorer
  • NaviModel
  • NaviModel

Chuyển đổi file .NMC

File .NMC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *