NML File

? Cách mở file .NML? Những phần mềm mở file .NML và sửa file lỗi. Convert XML NML file sang định dạng khác.

.NML File Extension

   
File name NML File
File Type 1Traktor Collection File
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Audio Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .NML là file gì?

NML là Audio Files - 1Traktor Collection File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Native Instruments.

Tập tin được sử dụng bởi Traktor, một DJ trộn ứng dụng sử dụng để tạo và mix âm thanh; tiết kiệm playlist của người dùng trong một định dạng XML; bao gồm danh sách các nghệ sĩ, thông cáo, nhãn, thể loại, bài hát, mẫu, và bộ bản remix; không bao gồm bất kỳ tập tin âm thanh mẫu thực tế, nhưng thay vào đó bao gồm tài liệu tham khảo đối với họ.

What is a NML file?

File used by Traktor, a DJ mixing application used for creating audio mixes; saves the user's playlist in an XML format; includes the list of artists, releases, labels, genres, tracks, samples, and remix sets; does not include any actual audio sample file, but instead includes references to them.

Cách mở .NML file

Để mở file .NML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NML do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Traktor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Native Instruments Traktor DJ Studio
  • Traktor
  • Native Instruments TRAKTOR LE
  • Native Instruments TRAKTOR LE

Chuyển đổi file .NML

File .NML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *