NMM File

? Cách mở file .NMM? Những phần mềm mở file .NMM và sửa file lỗi. Convert N/A NMM file sang định dạng khác.

.NMM File Extension

   
File name NMM File
File Type Samsung Memo File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .NMM là file gì?

NMM là Data Files - Samsung Memo File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Samsung.

tập tin một NMM là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi chọn điện thoại di động Samsung Galaxy, chẳng hạn như Galaxy Trend Plus và S7. Nó chứa tất cả các bản ghi nhớ, trong đó có thể bao gồm văn bản, ghi chú viết tay, và đồ họa, đã được tạo trên điện thoại trong ứng dụng Memo đi kèm với điện thoại.

What is a NMM file?

An NMM file is a data file created by select Samsung Galaxy mobile phones, such as the Galaxy Trend Plus and S7. It contains all of the memos, which may consist of text, handwritten notes, and graphics, that were created on the phone in the Memo app bundled with the phone.

Cách mở .NMM file

Để mở file .NMM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NMM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NMM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NMM do người dùng đóng góp.

  • Neighborhood MapMachine

Chuyển đổi file .NMM

File .NMM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *