NOP File

? Cách mở file .NOP? Những phần mềm mở file .NOP và sửa file lỗi. Convert N/A NOP file sang định dạng khác.

.NOP File Extension

   
File name NOP File
File Type WangReal Engine Game Data Archive
Nhà phát triển Sonnori
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (10 Bình chọn)

File .NOP là file gì?

NOP là Game Files - WangReal Engine Game Data Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sonnori.

tập tin một NOP là một kho lưu trữ được sử dụng bởi White Day: Một Labyrinth Đặt tên trường, một sự sống còn trò chơi kinh dị Hàn Quốc. Nó chứa các file dữ liệu cho các trò chơi, trong đó bao gồm hình ảnh động, kết cấu, mắt lưới, và chuyển tiếp. file NOP được nén để giảm dung lượng được đưa lên bởi tài sản game.

What is a NOP file?

An NOP file is an archive used by White Day: A Labyrinth Named School, a Korean survival horror game. It contains data files for the game, which include animations, textures, meshes, and transitions. NOP files are compressed to reduce the amount of space taken up by game assets.

Cách mở .NOP file

Để mở file .NOP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NOP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NOP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NOP do người dùng đóng góp.

  • Sonnori White Day: A Labyrinth Named School

Chuyển đổi file .NOP

File .NOP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *