NOT File

? Cách mở file .NOT? Những phần mềm mở file .NOT và sửa file lỗi. Convert N/A NOT file sang định dạng khác.

.NOT File Extension

   
File name NOT File
File Type 1Notation File
Nhà phát triển Notation Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (8 Bình chọn)

File .NOT là file gì?

NOT là Data Files - 1Notation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Notation Software.

điểm âm nhạc có chứa dữ liệu hiệu suất MIDI và ký hiệu dữ liệu; lưu trong một định dạng độc quyền có thể được mở ra với các chương trình Ký hiệu phần mềm, bao gồm Nhạc sĩ và Composer; có thể được xuất khẩu sang một định dạng chuẩn hơn như .mid hoặc .kar sau khi được mở ra.

What is a NOT file?

Musical score that contains MIDI performance data and notation data; saved in a proprietary format that may be opened with Notation Software programs, including Musician and Composer; can be exported to a more standard format such as .MID or .KAR after being opened.

Cách mở .NOT file

Để mở file .NOT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NOT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NOT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NOT do người dùng đóng góp.

  • Notation Composer
  • Notation Musician
  • Notation Musician
  • PrintMaster Gold
  • Notation Player
  • Musician
  • Musician

Chuyển đổi file .NOT

File .NOT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *