NOW File

? Cách mở file .NOW? Những phần mềm mở file .NOW và sửa file lỗi. Convert N/A NOW file sang định dạng khác.

.NOW File Extension

   
File name NOW File
File Type Readme File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .NOW là file gì?

NOW là Text Files - Readme File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tài liệu văn bản với các thông tin quan trọng về một chương trình hay phần mềm cập nhật; có thể kèm theo hướng dẫn cài đặt hoặc một danh sách các tính năng mới trong bản cập nhật; thường được đặt tên "readme.now."

What is a NOW file?

Text document with important information about a program or software update; may include installation instructions or a list of new features in the update; often named "readme.now."

Cách mở .NOW file

Để mở file .NOW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NOW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NOW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NOW do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • NancyClient
  • bioVirtual 3DMeNow Lite

Chuyển đổi file .NOW

File .NOW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *