NOZZLELIBRARY File

? Cách mở file .NOZZLELIBRARY? Những phần mềm mở file .NOZZLELIBRARY và sửa file lỗi. Convert N/A NOZZLELIBRARY file sang định dạng khác.

.NOZZLELIBRARY File Extension

   
File name NOZZLELIBRARY File
File Type Painter Nozzle Library
Nhà phát triển Corel
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .NOZZLELIBRARY là file gì?

NOZZLELIBRARY là Misc Files - Painter Nozzle Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Bộ sưu tập của vòi phun tạo ra và được sử dụng bởi Corel Painter, một ứng dụng bản vẽ dùng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số; bao gồm Gravel, Dirt, Kaleidoscope, và các hiệu ứng Tree.

What is a NOZZLELIBRARY file?

Collection of nozzles created and used by Corel Painter, a drawing application used to create digital artwork; includes Gravel, Dirt, Kaleidoscope, and Tree effects.

Cách mở .NOZZLELIBRARY file

Để mở file .NOZZLELIBRARY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NOZZLELIBRARY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NOZZLELIBRARY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NOZZLELIBRARY do người dùng đóng góp.

  • Corel Painter 2020

Chuyển đổi file .NOZZLELIBRARY

File .NOZZLELIBRARY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *