NP4 File

? Cách mở file .NP4? Những phần mềm mở file .NP4 và sửa file lỗi. Convert N/A NP4 file sang định dạng khác.

.NP4 File Extension

   
File name NP4 File
File Type NetPoint 4 Schedule File
Nhà phát triển PMA Technologies
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .NP4 là file gì?

NP4 là Settings Files - NetPoint 4 Schedule File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PMA Technologies.

tập tin một NP4 là một lịch trình được tạo ra bởi phiên bản 4 của NetPoint, một chương trình sử dụng cho các dự án kế hoạch và lịch trình. Nó chứa một lịch trình, trong đó bao gồm ngày, màu sắc và cấu hình thời gian. file NP4 đã được giới thiệu với việc phát hành phiên bản 4 của NetPoint.

What is a NP4 file?

An NP4 file is a schedule created by version 4 of NetPoint, a program used to plan projects and schedules. It contains a schedule, which includes dates, colors, and timeline configuration. NP4 files were introduced with the release of version 4 of NetPoint.

Cách mở .NP4 file

Để mở file .NP4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NP4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NP4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NP4 do người dùng đóng góp.

  • PMA Technologies NetPoint

Chuyển đổi file .NP4

File .NP4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *