NPA File

? Cách mở file .NPA? Những phần mềm mở file .NPA và sửa file lỗi. Convert N/A NPA file sang định dạng khác.

.NPA File Extension

   
File name NPA File
File Type Steins;Gate Archive
Nhà phát triển 5pb. and Nitroplus
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .NPA là file gì?

NPA là Game Files - Steins;Gate Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi 5pb. and Nitroplus.

định dạng lưu trữ được sử dụng bởi Steins; Gate, một Nhật Bản video game visual novel; chứa nguồn trò chơi, chẳng hạn như .JPG và các tập tin hình ảnh PNG tạo nên các tập tin âm thanh nền hoặc tham chiếu cho tiếng nói nhân vật hoặc soundtrack của trò chơi.

What is a NPA file?

Archive format used by Steins;Gate, a visual Japanese novel video game; contains game resources, such as .JPG and .PNG image files that make up the background or audio files referenced for character voices or the game's soundtrack.

Cách mở .NPA file

Để mở file .NPA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NPA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NPA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NPA do người dùng đóng góp.

  • WinDVD Application
  • CAE2D
  • CAE2D
  • MIKE Zero
  • NWareLaunch Application
  • DiagSuite
  • DiagSuite

Chuyển đổi file .NPA

File .NPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *