NRMLIB File

? Cách mở file .NRMLIB? Những phần mềm mở file .NRMLIB và sửa file lỗi. Convert N/A NRMLIB file sang định dạng khác.

.NRMLIB File Extension

   
File name NRMLIB File
File Type Neat Cabinet File
Nhà phát triển The Neat Company
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NRMLIB là file gì?

NRMLIB là Database Files - Neat Cabinet File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Neat Company.

file Cabinet tạo ra bởi Neat 5, một hệ thống nộp đơn kỹ thuật số; chứa một thư viện các tài liệu được quét của bạn; sử dụng bởi phiên bản Mac của Neat và không phải là phiên bản Windows của phần mềm.

What is a NRMLIB file?

Cabinet file created by Neat 5, a digital filing system; contains a library of your scanned documents; used only by the Mac version of Neat and not the Windows version of the software.

Cách mở .NRMLIB file

Để mở file .NRMLIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NRMLIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NRMLIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NRMLIB do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .NRMLIB

File .NRMLIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *