NRO File

? Cách mở file .NRO? Những phần mềm mở file .NRO và sửa file lỗi. Convert N/A NRO file sang định dạng khác.

.NRO File Extension

   
File name NRO File
File Type Nintendo Switch Executable File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .NRO là file gì?

NRO là Game Files - Nintendo Switch Executable File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một NRO là một tập tin thực thi được sử dụng bởi Nintendo Chuyển video game console hoặc Chuyển giả lập, chẳng hạn như Yuzu hoặc Ryujinx. Nó chứa biên soạn mã cho một ứng dụng hoặc trò chơi. file NRO cũng có thể lưu trữ tài sản cho Homebrew Launcher, chẳng hạn như một biểu tượng 256x256 JPEG và siêu dữ liệu.

What is a NRO file?

An NRO file is an executable file used by the Nintendo Switch video game console or Switch emulator, such as Yuzu or Ryujinx. It contains compiled code for an application or game. NRO files may also store assets for Homebrew Launcher, such as a 256x256 JPEG icon and metadata.

Cách mở .NRO file

Để mở file .NRO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NRO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NRO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NRO do người dùng đóng góp.

  • Ryujinx
  • yuzu
  • yuzu

Chuyển đổi file .NRO

File .NRO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *