NRS File

? Cách mở file .NRS? Những phần mềm mở file .NRS và sửa file lỗi. Convert N/A NRS file sang định dạng khác.

.NRS File Extension

   
File name NRS File
File Type NovaBACKUP Restore Script
Nhà phát triển NovaStor
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .NRS là file gì?

NRS là Backup Files - NovaBACKUP Restore Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NovaStor.

Script được sử dụng bởi NovaBACKUP, một ứng dụng sao lưu và khôi phục cho Windows; lưu một danh sách hướng dẫn khôi phục tập tin được tạo ra trong một bản sao lưu trước đó.

What is a NRS file?

Script used by NovaBACKUP, a backup and restore application for Windows; saves a list of instructions that restore files created in a previous backup.

Cách mở .NRS file

Để mở file .NRS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NRS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NRS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NRS do người dùng đóng góp.

  • Nero Burning ROM
  • Nero Express
  • Nero Express
  • NeroExpress Starter
  • Nero Burning ROM Starter
  • Helios Green WinKlient
  • Helios Green WinKlient

Chuyển đổi file .NRS

File .NRS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *