NRU File

? Cách mở file .NRU? Những phần mềm mở file .NRU và sửa file lỗi. Convert N/A NRU file sang định dạng khác.

.NRU File Extension

   
File name NRU File
File Type Nero UDF CD-ROM Compilation
Nhà phát triển Nero
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .NRU là file gì?

NRU là Data Files - Nero UDF CD-ROM Compilation, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nero.

Tập tin được sử dụng bởi Nero Burning ROM, một chương trình đốt đĩa kèm Nero Multimedia Suite; chứa một dự án đốt đĩa CD và các dữ liệu cần thiết để ghi đĩa trong hộp thoại Format phổ Disk (UDF); sử dụng cho các tác giả của đĩa CD và DVD.

What is a NRU file?

File used by Nero Burning ROM, a disc burning program included with Nero Multimedia Suite; contains a CD burning project and the data required to burn the disc in the Universal Disk Format (UDF); used for authoring CDs and DVDs.

Cách mở .NRU file

Để mở file .NRU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NRU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NRU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NRU do người dùng đóng góp.

  • Nero Burning ROM
  • Nero Express
  • Nero Express
  • NeroExpress Starter
  • Nero Burning ROM Starter
  • Nero - Burning Rom
  • Nero - Burning Rom

Chuyển đổi file .NRU

File .NRU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *