NSFE File

? Cách mở file .NSFE? Những phần mềm mở file .NSFE và sửa file lỗi. Convert N/A NSFE file sang định dạng khác.

.NSFE File Extension

   
File name NSFE File
File Type Extended NES Sound Format File
Nhà phát triển Disch
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NSFE là file gì?

NSFE là Audio Files - Extended NES Sound Format File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Disch.

tập tin một NSFE chứa nhạc từ một trò chơi Nintendo. Nó tương tự như các tập tin âm thanh .NSF nhưng được lưu trong Extended Format Nintendo Sound (NSFe), hỗ trợ siêu dữ liệu, chẳng hạn như tiêu đề ca khúc và thời gian theo dõi.

What is a NSFE file?

An NSFE file contains music from a Nintendo game. It is similar to the .NSF audio file but is saved in the Extended Nintendo Sound Format (NSFe), which supports metadata, such as track titles and track duration.

Cách mở .NSFE file

Để mở file .NSFE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSFE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSFE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSFE do người dùng đóng góp.

  • Cog
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player
  • Audio Overload

Chuyển đổi file .NSFE

File .NSFE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *