NV File

? Cách mở file .NV? Những phần mềm mở file .NV và sửa file lỗi. Convert Binary NV file sang định dạng khác.

.NV File Extension

   
File name NV File
File Type 1NewViews Database File
Nhà phát triển Q.W. Page Associates
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (12 Bình chọn)

File .NV là file gì?

NV là Database Files - 1NewViews Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Q.W. Page Associates.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi NewViews cho DOS (hay còn gọi là NV1), một chương trình DOS sử dụng cho kế toán doanh nghiệp; có thể bao gồm tiền lương, thuế, chi phí, thu nhập, và thông tin kế toán khác; sử dụng để lưu trữ và theo dõi tài chính công ty.

What is a NV file?

Database file created by NewViews for DOS (also referred to as NV1), a DOS program used for business accounting; can include payroll, tax, expense, income, and other accounting information; used for storing and tracking company finances.

Cách mở .NV file

Để mở file .NV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NV do người dùng đóng góp.

  • Q.W. Page NewViews for DOS
  • Metal Slug Series with Enabled MAME
  • Metal Slug Series with Enabled MAME
  • TeemTalk

Chuyển đổi file .NV

File .NV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *