NV2 File

? Cách mở file .NV2? Những phần mềm mở file .NV2 và sửa file lỗi. Convert Binary NV2 file sang định dạng khác.

.NV2 File Extension

   
File name NV2 File
File Type 1Navionics Chart File
Nhà phát triển Navionics
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .NV2 là file gì?

NV2 là GIS Files - 1Navionics Chart File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Navionics.

Độc quyền tập tin dữ liệu biểu đồ biển được sử dụng bởi các thiết bị hàng hải và hải hồ Navionics; lưu trong một định dạng độc quyền có thể được đọc bởi máy vẽ Navionics và fishfinders; thường được sử dụng để lưu trữ một số lĩnh vực hoặc khu vực chứ không phải toàn bộ châu lục trong một tập tin duy nhất.

What is a NV2 file?

Proprietary marine chart data file used by Navionics marine and lake navigation devices; saved in a proprietary format that can be read by Navionics plotters and fishfinders; generally used for storing certain areas or regions rather than entire continents in a single file.

Cách mở .NV2 file

Để mở file .NV2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NV2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NV2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NV2 do người dùng đóng góp.

  • Navionics PC App
  • Navionics NavPlanner
  • Navionics NavPlanner

Chuyển đổi file .NV2

File .NV2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *