NVC File

? Cách mở file .NVC? Những phần mềm mở file .NVC và sửa file lỗi. Convert N/A NVC file sang định dạng khác.

.NVC File Extension

   
File name NVC File
File Type 1NeroVision Express Project File
Nhà phát triển Nero
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (20 Bình chọn)

File .NVC là file gì?

NVC là Video Files - 1NeroVision Express Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nero.

dự án video được lưu bởi NeroVision Express (NVE) phần mềm video-chỉnh sửa; cũng có thể là một slideshow được tạo ra bởi NeroVision Express có thể được xuất ra dưới dạng file video; có thể được ghi ra DVD khi hoàn thành.

What is a NVC file?

Video project saved by NeroVision Express (NVE) video-editing software; may also be a slideshow created by NeroVision Express that can be exported as video file; can be burned to a DVD when completed.

Cách mở .NVC file

Để mở file .NVC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NVC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NVC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NVC do người dùng đóng góp.

  • Nero Video 2019
  • Capture NX
  • Capture NX
  • Nikon Capture Editor
  • NeroVision
  • Nero Vision Xtra
  • Nero Vision Xtra

Chuyển đổi file .NVC

File .NVC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *