NVI File

? Cách mở file .NVI? Những phần mềm mở file .NVI và sửa file lỗi. Convert XML NVI file sang định dạng khác.

.NVI File Extension

   
File name NVI File
File Type NVIDIA Driver File
Nhà phát triển NVIDIA
Phân loại Misc Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.3 ★ (19 Bình chọn)

File .NVI là file gì?

NVI là Misc Files - NVIDIA Driver File, dưới định dạng XML được phát triển bởi NVIDIA.

Tập tin được sử dụng bởi phần mềm NVIDIA card màn hình điều khiển cập nhật; lưu trong một định dạng XML và quy định cụ thể phụ thuộc và các thiết lập khác được yêu cầu để cài đặt và cập nhật trình điều khiển; bao gồm như là một phần của phần mềm điều khiển NVIDIA Graphics.

What is a NVI file?

File used by NVIDIA video card driver update software; saved in an XML format and specifies dependencies and other settings that are required to install and update the driver; included as part of the NVIDIA Graphics Driver software.

Cách mở .NVI file

Để mở file .NVI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NVI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NVI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NVI do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Investigator
  • Investigator

Chuyển đổi file .NVI

File .NVI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *