NVL File

? Cách mở file .NVL? Những phần mềm mở file .NVL và sửa file lỗi. Convert N/A NVL file sang định dạng khác.

.NVL File Extension

   
File name NVL File
File Type UniChem Results File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .NVL là file gì?

NVL là Data Files - UniChem Results File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

sản lượng tập tin bằng cách Unichem phần mềm phân tích hóa học khi một công việc đã hoàn thành.

What is a NVL file?

File output by UniChem chemistry analysis software when a job has been completed.

Cách mở .NVL file

Để mở file .NVL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NVL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NVL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NVL do người dùng đóng góp.

  • NetPlayer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • MIFES

Chuyển đổi file .NVL

File .NVL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *