NW File

? Cách mở file .NW? Những phần mềm mở file .NW và sửa file lỗi. Convert Zip NW file sang định dạng khác.

.NW File Extension

   
File name NW File
File Type Node-Webkit App Package
Nhà phát triển Intel Open Source Technology Center
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .NW là file gì?

NW là Developer Files - Node-Webkit App Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Intel Open Source Technology Center.

Gói tạo cho nút-webkit, một thời gian chạy ứng dụng dựa trên Node.js và Chromium và sử dụng cho chạy các ứng dụng được viết bằng HTML và JavaScript; chứa một gói ứng dụng nén, bao gồm ứng dụng tập tin như tập tin "package.json" mô tả các gói và bất kỳ tập tin thư viện (DLL file dành cho Windows).

What is a NW file?

Package created for node-webkit, an app runtime based on node.js and Chromium and used for running apps written in HTML and JavaScript; contains a compressed app package, which includes app files such as the "package.json" file that describes the package and any library files (.DLL files for Windows).

Cách mở .NW file

Để mở file .NW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NW do người dùng đóng góp.

  • node-webkit

Chuyển đổi file .NW

File .NW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *