NWBAK File

? Cách mở file .NWBAK? Những phần mềm mở file .NWBAK và sửa file lỗi. Convert N/A NWBAK file sang định dạng khác.

.NWBAK File Extension

   
File name NWBAK File
File Type NeatWorks Backup File
Nhà phát triển The Neat Company
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .NWBAK là file gì?

NWBAK là Backup Files - NeatWorks Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Neat Company.

Sao lưu tập tin được tạo ra bởi NeatWorks, đó là một phiên bản cũ của phần mềm hệ thống nộp đơn kỹ thuật số, Neat 5; tương tự như các tập tin .NBAK và .NRBAK; chứa một bản sao lưu các tài liệu được quét của bạn, bao gồm địa chỉ liên lạc và biên lai.

What is a NWBAK file?

Backup file created by NeatWorks, which is an older version of the digital filing system software, Neat 5; similar to the .NBAK and .NRBAK files; contains a backup of your scanned documents, including contacts and receipts.

Cách mở .NWBAK file

Để mở file .NWBAK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NWBAK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NWBAK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NWBAK do người dùng đóng góp.

  • Neat

Chuyển đổi file .NWBAK

File .NWBAK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *