NWC File

? Cách mở file .NWC? Những phần mềm mở file .NWC và sửa file lỗi. Convert N/A NWC file sang định dạng khác.

.NWC File Extension

   
File name NWC File
File Type 1NoteWorthy Composer File
Nhà phát triển NoteWorthy
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (17 Bình chọn)

File .NWC là file gì?

NWC là Audio Files - 1NoteWorthy Composer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NoteWorthy.

thành phần âm nhạc được tạo ra với đáng chú ý Composer, một công cụ authoring ký hiệu dành cho Windows; có thể tạo, ghi, chỉnh sửa, in ấn và phát lại điểm âm nhạc trong ký hiệu âm nhạc thuần túy.

What is a NWC file?

Music composition created with NoteWorthy Composer, a notation authoring tool for Windows; can create, record, edit, print and play back musical scores in pure music notation.

Cách mở .NWC file

Để mở file .NWC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NWC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NWC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NWC do người dùng đóng góp.

  • NoteWorthy Composer
  • NoteWorthy Composer Viewer
  • NoteWorthy Composer Viewer
  • HAANSOFT HWP
  • iTunes
  • Hancom Office Hanword
  • Hancom Office Hanword

Chuyển đổi file .NWC

File .NWC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *