NWCAB File

? Cách mở file .NWCAB? Những phần mềm mở file .NWCAB và sửa file lỗi. Convert N/A NWCAB file sang định dạng khác.

.NWCAB File Extension

   
File name NWCAB File
File Type Neat Cabinet File
Nhà phát triển The Neat Company
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .NWCAB là file gì?

NWCAB là Data Files - Neat Cabinet File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Neat Company.

tập tin một NWCAB là một tập tin được tạo ra bởi tủ gọn gàng 5, một tổ chức tài liệu kỹ thuật số. Nó chứa một nội các, trong đó bao gồm các thông tin về tất cả các tài liệu được quét, danh bạ và chứng từ trong tủ. file NWCAB sẽ được tự động tạo ra khi bạn bắt đầu sử dụng gọn gàng.

What is a NWCAB file?

An NWCAB file is a cabinet file created by Neat 5, a digital document organizer. It contains a cabinet, which includes information about all the scanned documents, contacts, and receipts in a cabinet. NWCAB files are automatically created when you start using Neat.

Cách mở .NWCAB file

Để mở file .NWCAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NWCAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NWCAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NWCAB do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .NWCAB

File .NWCAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *